Anrede/Pozdrowienie

  Name/Nazwa*

  Nachname/Nazwisko*

  Geburtsdatum/Data Urodzenia*

  Geburtsort/Miejsce Urodzenia*

  Familienstand/Stan Cywilny*

  Haben Sie Kinder?/Czv masz dzieci?*

  Adresse:/Adres:

  Straße/Ulica*

  Postleihzahl/Ort kod pocztowy miejsce*

  Telefon*

  E-Mail*

  Ich bewerbe mich um eine Stelle als/Aplikuję o pracę jako

  Meine letzten Arbeitgeber/Mój ostatni pracodawca:

  1. Firma/1. Spółka

  von/z

  bis/do

  Interesse/Odsetki

  2. Firma/2. Spółka

  von/z

  bis/do

  Interesse/Odsetki

  3. Frima/3. Spółka

  von/z

  bis/do

  Interesse/Odsetki

  Ich spreche Deutsch/Mówię po niemiecku*

  Abschluss/Stopień (npr B. B1, C2)

  Ich spreche andere Sprachen/Mówię drugim językiem obcym ...

  1. und das ist (welche)/1. i to jest (które)

  /

  2. und das ist (welche)/2. i to jest (które)

  /

  3. und das ist (welche)/3. i to jest (które)

  /

  Evtl. angehängte Dokumente/Ewentualnie załączone dokumenty:

  Foto/Zdjęcie

  Dokumente/Papiery

  (Nur im PDF-Format und maximal 2MB pro Dokument/Tylko w formacie PDF i maksymalnie 2 MB na dokument)